Faq

Hej - har du frågor, så börja med att chatta med oss - så får du garanterat rätt svar direkt. Om chatten inte är öppen så finns kanske svaret i FAQ-nedan - annars kan du alltid skicka ett mail till info@solifast.se så svarar vår kundtjänst direkt på dina frågor - vi är här för att göra det enkelt och tryggt för dig som låntagare!

 

 • Vilka är Solifast?

  Visionen bakom SoliFast är att erbjuda bostadsrättsföreningar den ränta de förtjänar genom en effektiv organisation och upplåning på ett långsiktigt sätt. SoliFast är ett initiativ av Collector Ventures och Johan Lundberg, VD i SoliFast. Vi samarbetar även med större pensionsförvaltare för finansieringen av vår utlåning.

 • Hur kan SoliFast erbjuda lägre ränta?

  Strukturen för finansiering av lånen är uppbyggd på ett sätt som säkerställer lägre kostnader genom ett nischat erbjudande. Vi har skapat en organisation som medför kostnadseffektiva arbetsprocesser i en miljö baserad på tekniska lösningar. SoliFast lånar bara ut pengar till bostadsrättsföreningar och har ingen inlåning.

 • Hur skiljer det sig från ett banklån?

  När du väljer ett lån från SoliFast får du en trygg långivare. Vi ger bara lån till bostadsrättsföreningar. Vi har inga krav om att ni ska lägga om försäkringar eller att alla i föreningen ska ha samma långivare eller fondbolag, inga dolda avgifter eller lockpriser som sen övergår i höjda räntor efter några månader.

 • Tar vi som låntagare någon risk genom att flytta våra lån till SoliFast?

  SoliFast Sverige och SoliFast Finansiering är ett finansiella institut registrerat hos Finansinspektionen. Detta innebär att vi följer Finansinspektionens regler för hur vår verksamhet ska bedrivas. Det kapital som vi lånar ut kommer från ett av Sveriges äldsta och största pensionsföretag. Våra avtal och skuldebrev följer den standard som andra banker har. Risken är med andra ord inte annorlunda än när du tar ett lån av någon av Sveriges storbanker. Utöver detta arbetar vi alltid med att hjälpa våra kunder till ett bättre boende – både ekonomiskt och med tanke på miljön. Vår förhoppning är att du kommer att trivas som kund hos oss och är nöjd med det lån som vi kan ge till dig.

 • Kan vi lägga över alla fastighetens lån till SoliFast?

  Så länge belåningsgraden av fastigheten understiger 50% har ni möjlighet att lägga hela er lånestock hos oss på SoliFast.

 • Hur finansieras lånen som SoliFast erbjuder?

  De pengar som vi lånar ut kommer från ett av Sveriges största pensionsbolag som dessutom är ägare i SoliFast.

 • Vad har ni för grundkrav?

  Våra grundkrav för att ni som bostadsrättsförening ska kunna beviljas lån hos oss är:

  Belåningsgrad upp till 50%.
  Lån per kvadratmeter upp till 14 500 kr.
  10 lägenheter eller fler per förening.
  SoliFast har ingen undre gräns för lånestorlek.

 • Hur lägger vi som bostadsrättsförening över våra befintliga lån till SoliFast?

  Vi har en enkel process för att bli kund som guidar dig varje steg på vägen. Klicka på ”Flytta Lån” i menyn efter att du loggat in. När du registrerat en låneansökan får du en offert inom en arbetsdag. Under ”Era Lån” kan du se befintliga ansökningar, offertsvar och ladda upp nödvändiga dokument. När ni skickat in dem sköter vi allt fram tills det är dags att skriva på lånet.

 • Får vi som låntagare en personlig kontaktperson?

  Ja, som kund hos oss får ni alltid en personlig kontaktperson som ni kan kontakta kring alla era ärenden eller frågor.

 • Hur går det till om vi inte längre vill vara kunder i SoliFast?

  Det går alltid bra att lösa in ett lån, antingen genom att betala av lånet eller genom att lösa det med ett annat lån i en bank. Om ni har bundit upp lånet och vill lösa det i förtid utgår dock en ränteskillnadsersättning i enlighet med våra allmänna villkor.

 • Hur kommer vi i kontakt med er?

  Om ni redan är kunder hos oss kontaktar ni er personliga kundansvarige. Om ni inte vet vem det är så hjälper vi er gärna att komma i kontakt med honom eller henne. Skicka ett meddelande till info@solifast.se så svarar vi er snarast.

 • Checklista-dokument vid ansökan om nytt lån

  SoliFast är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Detta innebär att vi uppfyller gällande regelverk för att kunna ge ut lån till er Förening. Nedan är de dokument som du som låntagare måste förse oss med för att vi ska kunna uppfylla gällande regelverk.

  Påskrivet skuldebrev - Ska undertecknas av aktuell firmatecknare. Tänk på att ni måste meddela oss om ni byter firmatecknare i er förening. Vi behöver skuldebrevet påskrivet minst två veckor innan utbetalningsdatum för att hinna föra över pengarna till er bank i tid.

  Protokoll från föreningsbeslut (stämmoprotokoll) - Stämmoprotokollet är viktigt för att det visar vilka som valts att teckna föreningen. Om ni har skickat in firmateckningsändringar till Bolagsverket går det även bra att vi tar ett uttag från Bolagsverkets upplysningstjänst.

  Panthandlingar - Normalt gör vi en kontroll av vilka panthandlingar som finns registrerade på er fastighet hos Lantmäteriet. I vissa fall förekommer fysiska panthandlingar och vi måste då kräva in dessa manuellt. Ni måste också gå i god för att det inte finns några andra panthandlingar som vi inte känner till.

  Föreningsstadgar - Senaste versionen av era stadgar.

  Beslut om att ta upp nytt lån - Kopia på signerat stämmo- eller styrelseprotokoll med beslut om att ta upp aktuellt lån (kräver att övriga lån också läggs över till SoliFast).

  Kopia ID-handlingar - För att undvika att fel personer får kontroll över de pengar som vi lånar ut är det mycket viktigt att vi gör en ID-kontroll på de firmatecknare ni angivit. Vi kommer i vissa fall även göra en kontroll hos UC om det skulle föreligga några oklarheter. Vi hoppas ni har förståelse för och uppskattar vår noggrannhet när det gäller de pengar vi lånar ut till er. Alla personuppgifter hanteras enligt gällande GDPR-lagstiftning.

  Underlag för en så kallad KYC ”Know Your Customer”-analys - Detta är ett standardförfarande som samtliga finansiella institut och banker genomför. Anledningen är att motverka att pengar hamnar i fel fickor eller att pengar används till verksamhet som ej är förenlig med EU-lagstiftning.